สพฐ.จัดประกวดหนังสั้น โครงการอาหารกลางวัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จัดการประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เมนู Thai School Lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” มีหนังสั้นจากโรงเรียนต่างๆ หลายสังกัดส่งเข้าประกวด 64 เรื่องด้วยกัน วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรอย่างสร้างสรรค์ของการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา รวมถึงสาธารณชนทุกภาคส่วนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ได้รู้และเข้าใจ สร้างความตระหนัก ทราบถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของนักเรียน
สำหรับหนังสั้นที่คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินในรอบรองชนะเลิศนี้ ส่งมาจากโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการ หรือโรงเรียนที่จัดโครงการอาหารกลางวันได้ดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคเข้ามาตัดสินรอบรองชนะเลิศ ระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย มาตัดสินในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งหนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 12 เรื่อง ประกอบไปด้วย


1. ฉันให้นาย โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2
2. Lunch โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3. เมนูสู่แม่ โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3
4. เติบโตสมวัยด้วย Thai school lunch โรงเรียนบ้านหนอง สพป.หนองคาย เขต 1
5. กล้วยไข่ โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
6. Super Aoi โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
7. เด็กดอยคอยดู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
8. Sunday night โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1
9. กินดี 4.0 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต 2
10. เด็กไทยหัวใจ school lunch โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลำปาง เขต 3
11. อิ่มนี้มีคุณค่า โรงเรียนวัดคลองขุด สพป.ตราด
12. ถั่วเขียวสีชมพู โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
โดยทั้ง 12 เรื่อง จะทำการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 โดยมีครูผู้ควบคุมทีม และตัวแทนนักเรียนที่ทำหนังสั้นเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร…ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพฐ.