ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารฯ โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.

3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารฯ โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยเขตตรวจราชการ ที่ 10 และเขตตรวจราชการที่ 11 เพื่อมอบนโยบายและทราบผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารงานตามนโยบายของสพฐ. ณ ห้องประชุมดุสิต 1 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม