ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของสพฐ.โดยนายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10

4 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิคม ผิวนวล รองผอ.สพป.อุดรธานีเขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศฯ และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้รับมอบ จาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประชุมการให้คำปรึกษานิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ข้อเสนอแนะและรับมอบนโยบายของสพฐ. โดยมีนายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี