ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุนรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายจุมพล ทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี คณะครู นักเรียน และแขกผู้เกียรติร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุนรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ด้านนายนายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้จัดโครงการค่ายอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยานและแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. จัดค่ายอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนอัจฉริยะ 2 (Smart Drone 2) หนูน้อยเจ้าเวหาชายแดนใต้ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี มีโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ทีม รวม 300 คน
2. จัดการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 ทีม รวม 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบิน “ทรงเป็นยอดกษัตริย์นักบิน”
2. เพื่อให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางกลศาสตร์ ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการบินให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ซึ่งผู้จัดการแข่งขันได้กำหนดรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายสนิม แย้มเกสร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
4. รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
5. รางวัลชมเชย จำนวน 12 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

โดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ร่วมกันดำเนินการจัดแข่งขัน และถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุนรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบิน “ทรงเป็นยอดกษัตริย์นักบิน” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย และให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางกลศาสตร์ ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบินให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น
สิ่งสำคัญยิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับผู้ชนะการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสดรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เป็นพระมหากรุณายิ่งแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณสมาคม กีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ที่ได้ดำเนินการอบรมและจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันในวันนี้
ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้