สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ จัดนิทรรศการ รูปแบบการจัดงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเข้าประเมินฯ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2