สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 5 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2562 ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   ก่อนเปิดการประชุม ประธานได้มอบเกียรติบัตรของนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2562  จำนวน 7 คน  และเกียรติบัตรของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ  O-NET  ประจำปีการศึกษา  2560  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  จำนวน  18  โรงเรียน   จากนั้น   ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระ  สวดมนต์    ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หลังการประชุมเสร็จสิ้นคาดหวังว่าจะทราบถึงปัญหาอุปสรรค  หรือข้อเสนอแนะต่างๆ   เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2