สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๖ ปี

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ หอประเมตตาธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ ๑๖ ปี ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้