สพม.39 ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เป็นพลังขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน