++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์” +++

^^^  วันนี้  เวลา 06.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี   โดยกิจกรรมในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร  จำนวน 16  รูป    โดยท่านโกศล  ปราคำ   ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 15   ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว  ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1     // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน