สพป.พิษณุโลก เขต 2 ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะบุคลากรทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7 กรกฎาคม) วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2