สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม 16 ปี สพฐ. เดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมรับชมผ่านระบบการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบการทำงานปีที่ 16 ด้วยความตระหนักสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและความก้าวหน้า สพฐ. – เลขาธิการ กพฐ. พะปะบุคลากรในสังกัด  – สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี