สพป.พัทลุง เขต 1 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นำโดย นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ขึ้น ในเวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นำโดย นายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัด มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย