สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเนื่องใน วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี”

“วันคล้ายวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์   พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓   ให้เกียรติเป็นประธาน การดำเนินกิจกรรมเนื่องใน วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี” โดยมี นายสุนทรา   หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์   สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะบุคลากร ในสังกัด ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีฯ  รับศีล ฟังธรรม การทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์, ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ,การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. การบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับส่วนกลาง และสถานศึกษาในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ด้วย ..