สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสพฐ.

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big cleaning Day วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ทำความสะอาดพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณสำนักงาน เพื่อให้สะอาด สวยสาม และสามารถให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้สพป.ลำพูน เขต 2ได้เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัด จัดพิธีทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562