สพม.37 ประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

+++นายปัญญา  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37