กิจกรรมครบรอบ 16 ปี สพฐ.

นายสะอาด​ อุสมา​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี​ เขต​2​ ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่บุคลากรในเขตพื้น ก่อนพิธีการทางศาสนาทั้งพุทธ และอิสลาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สพฐ. และในช่วงบ่าย ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สพฐ. เพื่อความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เสริมสร้างความสามัคคี ในองค์กร