วันปิยมหาราช 2561

23 ตุลาคม 2561 (เวลา 08.30 น.)  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลพ. เขต 1 ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 108 ปี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายบังคมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????