สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนางานวิชาการ

      วันที่  5  กรกฎาคม  2562  เวลา  13.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมประธานชมรมและคณะที่ปรึกษาชมรมภาษาไทย  ชมรมบรรณารักษ์  ชมรมคณิตศาสตร์  ชมรมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชมรมศิลปะ  ชมรมสุขศึกษาและพลศึกษา  ชมรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  ชมรมวิทยาศาสตร์  ชมรมการศึกษาพิเศษ  ชมรมภาษาต่างประเทศ   และชมรมการงานอาชีพ   เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนางานวิชาการ   รวมทั้งเตรียมการจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2