สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๖ ปี

****ในวันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ จัด กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบรอบ ๑๖ ปี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
**** นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมชมวิดิทัศน์ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพิธีเจริญพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

********ภาพกิจกรรม:  https://drive.google.com/open?id=1cIpkGctPYKxKuvj1H1odu5OoegQEiBe9