สพป.ชัยนาท ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster) พร้อมด้วย นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และนางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนวัดเนินถ่าน การรับนักเรียน และการจัดการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท