สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานฯ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒