ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน และตรวจสภาพอาคารบ้านพักครู สระว่ายน้ำซึ่งโรงเรียนได้รับบริจาคจากชาวต่างชาติ มอบให้เพื่อใช้ในกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคร หลังจากนั้น เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ณ หอประชุมโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนดู่