สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 22/2562

วันที่  8  กรกฎาคม  2562  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ   นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล