สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1    นำคณะรองผู้อำนวยการ สพป.นค.1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1  ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมกับแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในสังกัด  ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ขอบคุณ คณะบุคลากรในสังกัดที่ได้ปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งการร่วมจัดกิจกรรม ต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมวันสถาปนา สพฐ.ครบ 16 ปี และการจัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น” ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอีกด้วย