สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมวางแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

วันที่  8  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อวางแผนติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2