สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน โดยในเวลา 08.00 น. ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง ต่อจากนั้นโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ หลังจากนั้นได้แยกย้ายกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ปชส.พิษณุโลก เขต 1 ภาพ/ข่าว