สพม.37 จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือ (จ.น่าน)

+++ผอ.สพม.37 มอบหมายให้นายวันชัย  คำแห้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 30 โรงเรียนๆ ละ 1 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประสานงานฯ อ.เมืองน่าน จ.น่าน