สพม.39 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต  ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และประเมินองค์ตัวประกอบตามตัวชี้วัด ซึ่งมีอัตราว่างจำนวน 11 อัตรา ผู้มีสิทธิสอบครูขั้นวิกฤตในครั้งนี้ จำนวน 179 คน โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนที่คัดเลือก โดยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวเน้นย้ำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม