+++ สมาคมผู้บริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1++

+++วันนี้    สำนักงาน สก.สค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นำโดย นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย  ,สมาคมวิชาชีพครูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  โดย นายมานพ  คงแก้ว  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่,สมาคมผู้บริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1, สมาคมวิชาชีพครูอำเภอปางมะผ้า,โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน,โรงเรียนบ้านป่าลานและโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ร่วมแสดงความยินดี  ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ณ  ห้องผู้อำนวยการและหน้าอาคารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  +++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน