สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ ร.ร.ขนาดเล็ก

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จะจัดทำแผนแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม