ผอ. สพม. 9 ออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

วันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น.

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 ออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม