ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ปูพรม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน

 

9 กรกฎาคม 2562  นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ลงพื้นที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน  ซึ่งในวันนี้พบว่า โรงเรียนได้จัดรายการอาหารตาม  Thai School Lunch โปรแกรม ที่กำหนดไว้  นักเรียนเข้าแถวรับอาหารอย่างเป็นระเบียบ  ห้องประกอบอาหารสะอาดเรียบร้อย ถูกหลักอนามัย  คณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจสอบหลักฐานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  ในโอกาสนี้ ผอ.เขต ได้กำชับให้ผู้บริหาร  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ  ตลอดจนคณะกรรมการผู้ตรวจรับ  ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด