++ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ แม่ฮ่องสอน เขต 1 กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานยุวกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 +++

รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานยุวกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนเป็นคนดี  คนเก่ง สามารถช่วยเหลือสังคมและเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่   ซึ่งจัดขั้นระหว่างวันที่ 9-11  กรกฏาคม 2562  โดยนางสุกัญญา ชุมอุปการ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ หอประชุมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์     ++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน