สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาหารกลางวัน และการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลางวันที่โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ กลุ่มสถานศึกษาที่ ๗  โดยมี  คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ อาคาร ห้องเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้เชิญคณะครู ร่วมประชุมรับนโยบาย ให้คำแนะนำด้านการบริหารการศึกษา  การเรียนการสอน การพัฒนาโรงเรียน การรู้รักสามัคคี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ในทุกๆด้าน ฯลฯ