เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ จากนั้นได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในเรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพฐ.และประเด็นโครงการอาหารกลางวัน