สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับฟัง “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2562

วันที่  10  กรกฎาคม  2562  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้าข่าว สพฐ.”  ครั้งที่28/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ