สพป.อุดรธานี เขต 3 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.

10 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการ สพป.อุดรธานี เขต 3

เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” เพื่อรับมอบนโยบาย จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมร่วมกัน

ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

                             

                                                                                            ภาพกิจกรรม