สพป.ระยอง เขต ๒ ให้การต้อนรับผอ.โครงการประชารัฐ เอสซีจี พร้อมคณะ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายถิรวัฒน์ ดีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการประชารัฐ เอสซีจี พร้อมด้วยทีม SP และนางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากง เพื่อพูดคุยความก้าวหน้าของโครงการประชารัฐที่บริษัท SCG สนับสนุนให้กับ โรงเรียนวัดท่ากง ตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท