สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบาย สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จากนั้น ได้ประชุมสภากาแฟ ในการแจ้งข้อราชการ เพื่อรับทราบปัญหา และภาระกิจงานสำคัญของกลุ่มงาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบาย ของ สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทน์ผาสพป.ชัยภูมิ เขต 3