สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงและพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  10  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมชี้แจงและพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานเขตคุณภาพการศึกษาทุกเขตและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2