สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

            วันที่  10  กรกฎาคม  2562  เวลา  10.30  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และส่งตัวไปโรงเรียนที่เลือกบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน  17 ราย  ทั้งนี้  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาท  แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้   ความประพฤติ   และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2