บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ ห้องบันทึกเทปวีดีโอสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา