พิธีรับมอบห้องสมุดธนาคารความรู้จากมูลนิธิกสิกรไทยให้กับ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สังกัด สพป.พังงา

     วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงงา  เป็นประธานพิธีรับมอบห้องสมุดธนาคารความรู้จากมูลนิธิกสิกรไทยให้กับโรงเรียนอ่าวกะพ้อ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุทธิดา  โชคมลทิน รองผู้บริหารเครือข่ายธุรการภาคใต้ ๓ เขต ๒ เป็นผู้แทนมูลนิธิในการส่งมอบห้องสมุด โดยมี นายอุดม  กูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา