สพป.สร.1 ประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ที่จังหวัดนครราชสีมา (ระหว่าง วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562)  ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ โดย นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต.1 เป็นประธานพิธีเปิด  และเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู  และนักเรียน