สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34  ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ รวมจำนวนทั้งสิ้น  300 คน ระหว่างวันที่ 1  – 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมส่งต่อนโยบาย สพฐ. ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยสุเทพ สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น สหวิทยาเขตดอยอ่างขาง สหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู สหวิทยาเขตดอยอินทนนท์ สหวิทยาเขตดอยกองมู สหวิทยาเขตดอยช้าง