ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ 10 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น.
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3,โรงเรียนด่านช้างวิทยา,และโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี