สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ประจำปี 2562

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ประจำปี 2562 ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและข้าราชการในกลุ่ม คณะกรรกมารฝ่ายดำเนินการจัดอบรม และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 33 โรงเรียน คุณครูผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 214 คน ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 1 วัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรพระภิกษุสงฆ์และพระครูภูมิปัญญาของธุดงคสถานเมืองลพบุรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด เพื่อสร้างองค์ความรู้โดยเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะชีวิตพื้นฐานและต่อยอดองค์ความรู้ทักษะชีวิตด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปีงบประมาณ 2562 ณ ธุดงคสถานเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางดารณี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)