สพป.ยโสธร เขต 1 จัดโครงการ “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดโครงการ “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร(เมืองยศ)  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด   จำนวน 128  คน เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถเป็นลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ แนะนำและพัฒนากิจการลูกเสือตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป