พิธีรับมอบสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านหัน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 รับมอบสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านหัน จากโครงการ “Gulf Football Camp” ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” ของบริษัทกัลฟ์และสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดย นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานรับมอบ และมี คุณธนญ ตันติสุทธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และคุณวรุศม์ หิตาธาร รอง ผอ.สายงานการตลาดและการสื่อสาร สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นผู้มอบ และมีนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวขอบคุณ และมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว นายประทีป ศิลปเทศ กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่ได้มอบสนามหญ้าดีๆ ที่ได้มาตรฐานจากโครงการ “Gulf Football Camp” ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน ทำให้เยาวชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีสถานที่ออกกำลังที่ดีมีมาตรฐาน ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด นายมนัส เจียมภูเขียว กล่าวว่า โรงเรียนชุมชนบ้านหัน เป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมกีฬามีชื่อว่า FC Banhun (เอฟซีบ้านหัน) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในตำบลบ้านหันและตำบลใกล้เคียงได้สนใจฝึกซ้อมกีฬา และรักในกีฬาฟุตบอล และส่งเสริมให้เยาชนเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนในสังกัด ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหันได้รับคัดเลือกในโครงการ “Gulf Football Camp” ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” โดยการเขียนเรียงความของโค้ชจิตอาสาในหัวข้อ “สนามฟุตบอลของฉันปลุกฝันนักเตะเยาวชน” ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านหันได้คัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ได้รับมอบสนามหญ้าจริงขนาดมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมฟุตบอล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเยาวชนที่เข้มแข็งและเป็นกำลังของประเทศต่อไป