สพป.ชัยภูมิ เขต2ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถารศึกษา ครั้งที่ 3/2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 273 คน ทั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อราชการนำนโยบาย สพฐ.สู่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้้อมนี้ ผอ.กลุ่มได้แจ้งความเคลื่อนไหวการบริหารงานบุคคลให้สถานศึกษาได้รับทราบอีีกด้วย